Hållbara konferenser i Sverige: Fyra anläggningar som gör skillnad

Högbo Bruk konferens i naturen

Inledning

I en värld där hållbarhet blir allt viktigare, har många konferensanläggningar i Sverige tagit ett steg framåt för att erbjuda mer miljövänliga mötesalternativ. Att välja en hållbar plats för din nästa konferens inte bara minskar miljöpåverkan, utan skickar också ett starkt budskap om företagets värderingar. I den här artikeln utforskar vi fyra framstående hållbara konferensanläggningar i Sverige som kombinerar funktionalitet med miljömedvetenhet.

Sigtunahöjden

Sigtunahöjden är hållbarhet inte bara ett begrepp, det är en levande praktik. Anläggningen strävar efter att göra varje konferens mer hållbar och miljövänlig, och tar ansvar för de krav och behov som människor, företag och miljön ställer. Detta ansvarstagande har sina rötter i historien; Sigtuna, grundat av kung Erik Segersäll i slutet av 900-talet, har varit en mötesplats i över tusen år. Sigtunahöjden fortsätter denna tradition med en önskan om att främja möten långt in i framtiden, med stark betoning på miljöansvar.

Sigtunahöjden restaurang

Sigtunahöjden arbetar aktivt med att skapa hållbara och framgångsrika möten, med fokus på upplevelsen. De tar ett helhetsgrepp om hållbarhet genom att tänka i termer av kretslopp och sammanhang. Detta inkluderar allt från att använda mindre tallrikar för att minska matsvinnet, till att skapa arbetskläder av färgglada återvunna gardintyger. Även i möteslokalerna syns denna filosofi, där allt från whiteboard-pennor till blädderblock är miljömärkta, och gästerna uppmuntras att släcka lampor när de inte används.

Som en Svanen-märkt anläggning ställer Sigtunahöjden höga miljökrav på sina leverantörer. År 2019 belönades deras ansträngningar när de utsågs till Årets Hållbara Företag av Näringslivsgalan Sigtuna. Deras engagemang för miljön sträcker sig också till biologisk mångfald, där de underhåller bikupor på området och producerar eget honung, samtidigt som de undviker produkter med palmolja.

Sigtunahöjdens hållbarhetsarbete begränsas inte till deras egna dörrar. De är en aktiv del av regionens hållbarhetsnätverk, och deltar i initiativ som Fly Green Fund, som syftar till att använda biobränsle för flyg, vilket minskar klimatavtrycket för möten där deltagare behöver flyga.

Maten på Sigtunahöjden är noggrant utvald för hållbarhet och kvalitet. Med en hög andel ekologiska råvaror, inköp av hela djur från lokala gårdar och ett fokus på att minimera matsvinn, visar de hur måltider kan bli en del av en hållbar konferensupplevelse.

Sigtunahöjdens housekeeping-team reflekterar denna hållbarhetstänkande i allt de gör, från tvätt till underhåll av textilier, vilket ytterligare stärker deras engagemang för miljön.

Varbergs Kusthotell

Varbergs Kusthotell ser sin plats inte bara som ett enskilt företag, utan som en integrerad del av ett större sammanhang som omfattar samhället, landet och planeten. Därför är deras engagemang för hållbarhet starkt kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Dessa mål utgör den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder, med syftet att uppnå fantastiska saker till år 2030. Varbergs Kusthotell har valt att särskilt fokusera på fyra av de 17 globala målen som ligger dem närmast hjärtat och där de kan ha störst inverkan. Deras dagliga arbete innehåller aktiva insatser för att uppnå dessa mål.

Varbergs Kusthotell externt

Ett av de specifika målen är hållbar konsumtion och produktion. Varbergs Kusthotell strävar efter att skapa tydliga inköpsrutiner som premierar miljömärkta, svensktillverkade och lokalproducerade råvaror och produkter. Som en del av detta, har de sedan länge varit en Svanenmärkt anläggning, vilket innebär att de följer stränga miljökriterier för att minimera sin belastning på miljön.

Energiförbrukningen på Varbergs Kusthotell minskas aktivt genom en åtgärdsplan för energioptimering. De har infört ett behovsstyrt system för värme och ventilation, och alla lampor i anläggningen är lågenergilampor. De prioriterar även användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och arbetar mot en minskad plastanvändning, där plastprodukter ersätts med alternativ i papper eller trä. Dessutom har de fasat ut

användningen av engångsartiklar som plastmuggar, sugrör och spatofflor, och ersatt dem med mer miljövänliga alternativ.

I sitt arbete mot att minska vattenförbrukningen byter Varbergs Kusthotell ut äldre utrustning mot mer energisnål sådan, inklusive snålspolande kranar och toaletter. De arbetar också aktivt för att minska mängden tvätt, bland annat genom att välja bort bordslinne i restaurangen och uppmuntra gäster att använda sina handdukar flera gånger.

Ett annat fokusområde är minskat matsvinn. Hotellet arbetar med välplanerade menyer och använder så stor del av råvarorna som möjligt, vilket bidrar till ett minskat avfall. Regelbunden vägning av matavfall hjälper till att följa upp och förbättra dessa insatser.

De städprodukter och tvättmedel som används på Varbergs Kusthotell är miljömärkta, och deras tvätteri är ISO-certifierat och Svanenmärkt, vilket minimerar både miljöpåverkan och risker för människor som hanterar dessa kemikalier. Gästernas sängar och textilier är svensktillverkade, Svanen-märkta och OEKO-TEX certifierade, vilket garanterar att de är fria från hälsoskadliga kemikalier.

Kusthotellet är även aktivt i arbetet mot klimatförändringar. De drivs på 100 % förnybar el, erbjuder alltid köttfria alternativ på menyn och väljer noggrant sina råvaror, med fokus på lokala produkter. De premierar svenskt kött på grund av dess låga klimatpåverkan och bidrar till att vårda Sveriges naturbetesmarker.

Varbergs Kusthotell deltar också i Håll Sverige Rents initiativ “Kusträddarna”, där personal och gäster samlas för att städa kusten.

Deras engagemang för hav och marina resurser syns tydligt i deras restaurang där all vildfångad fisk och skaldjur är MSC-märkt, vilket garanterar hållbarhet och omtanke om havsmiljön. De är även aktiva i att sprida kunskap om vikten av ett friskt och välmående hav till både personal och gäster.

Inom ramen för mål 8, som fokuserar på anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, arbetar Varbergs Kusthotell med att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö. De tillämpar kollektivavtal och använder verktyg som Winningtemp för att främja välmående bland medarbetarna. Hotellet är också en LIA-arbetsplats, vilket innebär att de tar emot studenter för praktik, och samarbetar med lokala gymnasieskolor för att erbjuda praktikplatser.

Genom dessa mångfacetterade insatser visar Varbergs Kusthotell att hållbarhet inte är en enskild aktivitet, utan en integrerad del av deras dagliga verksamhet. Deras arbete stärker både deras egen hållbarhetsprofil och bidrar till en större global påverkan.

Engsholms Slott

På Engsholms Slott har en djupt rotad tradition av hållbarhet varit närvarande sedan byggnadens uppförande 1916. Med ett konstruktionsval av tegel, kalksten och andra naturmaterial, har slottet en varaktig och hållbar grund.

Redan 1984 tog Engsholms Slott ledningen inom hållbar uppvärmning genom att installera några av Sveriges första sjövärmepumpar. En utbyggnad av systemet 1995, med över 2 km slang på Östersjöns botten, fortsätter att värma upp slottsbyggnaden idag. Ytterligare hållbarhetsförbättringar skedde 2020, då nya värmepumpar installerades, vilka kan fjärrstyras för optimal effektivitet.

Även hotellbyggnaderna och Strandateljén på slottet har moderniserats med bergvärmepumpar, vilket visar på Engsholms Slotts långvariga engagemang i hållbarhet. Faktum är att slottet har omfamnat ekologiskt tänkande långt innan miljöcertifieringar som Svanen och KRAV blev vanliga.

Ett exempel på detta är deras tidiga beslut att använda oblekt toalettpapper redan 1988, en praxis som var ovanlig på hotell vid den tiden. Likaså har återvinning av papper, glas och annat avfall varit en del av slottets praxis sedan starten. Möbler, inredning och andra material har huvudsakligen varit av hög kvalitet, ofta begagnade eller antika och tillverkade av naturmaterial.

I Strandateljén, som är ett helt träbyggt hus med sedumtak, finns en vedeldad bastu där gästerna kan njuta av havsbad istället för energikrävande bubbelbad. Denna byggnad, uppförd år 2000 och värmd med bergvärme, blev nominerad till årets trähus i Södertälje Kommun året efter.

I slottsparken odlas grönsaker, sallader och frukter, vilket gör slottet självförsörjande på dessa varor under stora delar av året. Även blommorna som pryder matsalsborden plockas här.

Engsholms Slott tar också hand om sitt vatten på ett hållbart sätt. Med en toppmodern avsaltningsanläggning producerar de sitt eget renade vatten från Östersjön, vilket bidrar till 100% cirkulär vattenanvändning och skyddar grundvattnet. Ett eget reningsverk ser till att allt utsläppt vatten är rent, och ett eget tvätteri använder Svanenmärkta produkter för att minska miljöpåverkan.

I köket är närproducerade och hållbara råvaror en självklarhet, med en stor del vilt från de lokala skogarna.

Engsholms Slotts långvariga engagemang för hållbarhet genomsyrar hela deras verksamhet, och visar på deras sanna engagemang för långsiktig hållbarhet i både stort och smått.

Bergendal

Bergendal, en konferensanläggning med djupa rötter i miljöengagemang och ansvar, har varit en bastion för hållbarhet sedan 1990-talet. Deras arbete med hållbarhet sträcker sig bortom den visuella upplevelsen och omfattar en djupgående omsorg för både människor och miljö.

Bergendal

För Bergendal innebär hållbarhet mer än att bara bidra till gröna skogar och blå hav. Det inkluderar även deras relation till medarbetare och samarbete med olika organisationer, både nationellt och internationellt, för att utveckla förutsättningar för människor och miljö.

Bergendal använder ansvarsfullt.se för att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Detta ledningssystem, baserat på standarder såsom ISO och FN:s globala mål för hållbar utveckling, ger en kvalitativ ledning i alla relevanta frågor och presenterar resultaten på ett lättförståeligt sätt.

Anläggningens hållbarhetsrapport visar konkret hur de ligger till i sitt arbete och använder certifieringen Ansvarsfullt Företag® för att ge en tydlig bild av sitt hållbarhetsarbete.

På Bergendal sträcker sig hållbarhetsarbetet till att skapa ett “rent hus” i vid bemärkelse. Detta innebär att de använder miljöanpassade produkter för tvätt och städning och undviker onödiga städuppgifter. Gäster som bor mer än en natt blir inte störda av städning om de inte uttryckligen begär det.

Måltiderna på Bergendal tillagas från grunden i deras eget kök och bageri, med en föredrag för ekologiska och närodlade råvaror. Deras kockar och bagare använder dessa råvaror för att skapa kreativa och smakrika rätter.

Klimatfrågan är central för Bergendal, och de arbetar aktivt och långsiktigt för att miljöanpassa sin verksamhet. De mäter allt från vatten och energi till kemikalier och avfall för att säkerställa att deras värden ligger på en önskvärd nivå. Varje år stödjer de även internationella klimatprojekt och klimatkompenserar till 110 %.

Personalens välbefinnande är nyckeln till framgång på Bergendal. De arbetar ständigt för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete och fortsätta utvecklas.

Genom att välja Bergendal bidrar gästerna även till att stödja miljöprojekt och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och forskning kring barncancer.

Som klimat- och miljöengagerad anläggning erbjuder Bergendal mer än bara klimatneutrala konferenser. Deras omfattande miljöarbete inkluderar användning av jord från egen kompost och en egen anläggning som renar och kyler vattnet från deras kran, vilket minskar behovet av transporter.

Hållbarhet för Bergendal innebär även att tillhandahålla en säker miljö. De strävar efter att erbjuda skydd mot stöld, våld, hot, brand och andra olyckor. Personalen är utbildad i hjärt- och lungräddning, och Bergendal är säkerhetsklassificerat enligt Safe Hotels för att upprätthålla en hög internationell säkerhetsnivå.

Sammanfattning

Att välja en hållbar konferensanläggning för ditt nästa möte är ett steg mot en mer ansvarsfull och miljövänlig affärsverksamhet. Dessa anläggningar i Sverige visar hur man kan vara både miljömedveten och erbjuda en högkvalitativ konferensupplevelse. Genom att välja dessa platser för ditt nästa möte, bidrar du inte bara till miljön, utan också till en hållbar framtid för konferensindustrin.

Fråga oss om fler hållbara konferensanläggningar nästa gång ni ska boka er konferens.

feb 19, 2024

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Hållbara konferenser i Sverige: Fyra anläggningar som gör skillnad


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se