Hur ska man bokföra en konferens?

Konferenser är viktiga händelser för företag och organisationer som inte bara bygger en starkare grupp och ökar samarbete utan också kan ha skattemässiga fördelar när de bokförs korrekt. Att förstå reglerna för vad som är avdragsgillt av konferensutgifter är avgörande för att säkerställa att företaget maximera sina ekonomiska fördelar samtidigt som det uppfyller kraven från Skatteverket.

I Sverige finns det vissa kostnader för en konferens som är avdragsgilla för företag. Det handlar bland annat om kostnader för resor, hotell, lokalhyra, mat och dryck, samt kostnader för utbildning och seminarier. Dessa kostnader kan dras av från företagets skattskyldiga inkomst.

Grundläggande kriterier för avdragsgill konferens

För att en konferens ska vara avdragsgill ska den uppfylla följande krav:

 1. Programmets innehåll: Konferensen måste ha ett tydligt och strukturerat program som direkt bidrar till företagets verksamhet. Programmet ska vara minst sex timmar per dag eller 30 timmar veckovis.
 2. Begränsade nöjesaktiviteter: För att kvalificera sig som en skattemässigt avdragsgill konferens, får nöjes- och rekreationselement inte dominera programmet.

Konferensutgifter som är avdragsgilla

Utgifter som kan inkluderas som avdragsgilla vid en konferens inkluderar:

 • Resekostnader: Kostnader för transport till och från konferensplatsen.
 • Boende och mat: Kostnader för hotell och måltider under konferensen.
 • Utbildningsmaterial: Material som används under konferensen, inklusive handouts och presentationsmaterial.
 • Föreläsararvoden: Kostnader för att anlita externa talare eller utbildare.

Bokföring av konferensutgifter

Vid bokföring av konferensutgifter är det viktigt att:

 • Klassificera kostnader korrekt: De flesta konferenskostnader bokförs som ‘Övriga externa kostnader’ under kontogrupp 69 i bokföringen.
 • Hantera ingående moms: Ingående moms på konferenskostnader är normalt avdragsgill och ska bokföras korrekt för att återspeglas i momsdeklarationen.

Det finns dock vissa kostnader som inte är avdragsgilla, till exempel kostnader för nöjen och underhållning. Om företaget bjuder på middagar eller liknande aktiviteter som inte har ett affärsmässigt syfte, så är inte dessa kostnader avdragsgilla.

När det gäller skatten på kostnader som inte är avdragsgilla, så räknas dessa som en del av företagets vinst och beskattas enligt de vanliga skattereglerna för företag.

Det är viktigt att man som företagare håller sig uppdaterad om vilka kostnader som är avdragsgilla och vilka som inte är det. För att få rådgivning i detta ämne kan man kontakta en erkänd revisionsbyrå. Exempel på sådana byråer i Sverige inkluderar exempelvis PWC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG.

En konferens bör bokföras på följande sätt:

 1. Konferensavgifter: Dessa kostnader kan bokföras på ett konto som heter “Konferensavgifter”.
 2. Resor: Resekostnader för att delta i konferensen kan bokföras på ett konto som heter “Resor”. Köp av flygbiljetter, tåg eller bussbiljetter etc. ska bokföras.
 3. Bokning av logi: Kostnader för bokning av boende under konferensvistelsen kan bokföras på ett konto som heter “Boende”.
 4. Mat och dryck: Kostnader för mat och dryck under konferensen ska bokföras på ett konto som heter “Mat och dryck”.
 5. Övriga kostnader: Eventuella andra kostnader som uppstår under konferensen, såsom utbildningsmaterial, hyra av utrustning, kostnader för presentkort etc. ska bokföras på ett konto som heter “Övriga kostnader”.

Dokumentation för skattemässig säkerhet

Det är kritiskt att dokumentera konferensen noggrant. Detta inkluderar att spara en detaljerad agenda, listor över deltagare, kopior av föreläsning- och utbildningsmaterial samt fotografier eller videoklipp som visar konferensens affärsmässiga natur.

Speciella överväganden för internationella konferenser

Vid internationella konferenser är det viktigt att dokumentera de affärsmässiga skälen för valet av plats, vilket kan inkludera kostnadseffektivitet eller närhet till internationella partners.

Sammanfattning

Att arrangera en konferens som är skattemässigt avdragsgill kräver noggrann planering och genomförande. Det är avgörande att se till att programmet är inriktat på att förbättra företagets verksamhet och att nöjesaspekterna inte överstiger de uppsatta gränserna. Korrekt bokföring och dokumentation är nyckeln till att undvika komplikationer med Skatteverket och för att maximera det ekonomiska värdet av konferensen.

maj 31, 2023

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Hur ska man bokföra en konferens?


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se