Hållbarhet

Vårt perspektiv på hållbarhet

Hållbarhet

Vi är stolta över att vara en del av en föränderlig värld där hållbarhet och miljöansvar spelar en allt viktigare roll. På Konferensbokarna i Norden AB ser vi det som vår plikt och vår möjlighet att agera som en positiv kraft för miljön och samhället. Därför har vi engagerat oss djupt i att integrera hållbarhetsperspektiv i alla våra verksamhetsområden och strävar efter att vara en ledande aktör inom vår bransch när det gäller miljöansvar.

Varje steg, oavsett storlek, är viktigt i vårt arbete för en hållbar framtid

Vi tror på att varje steg, oavsett hur litet det kan tyckas, har potential att göra en positiv skillnad. Genom att ta ett helhetsgrepp och implementera åtgärder som minskar vår miljöpåverkan, främjar resurshushållning och stöder hållbar utveckling, strävar vi efter att leda vägen mot en mer hållbar framtid.

Här kan du läsa mer om våra initiativ och åtaganden när det gäller miljöarbete. Vi delar med oss av våra miljöpolicyer, våra mål och strategier för att minska vår klimatpåverkan, och våra framsteg i arbetet med att bli en mer miljövänlig organisation. Vi vill inspirera andra att också ta steg mot en mer hållbar framtid och vi hoppas att du ska bli en del av vår resa mot en grönare och mer hållbar värld.

Tack för att du är med oss på vår hållbarhetsresa!

Vänliga hälsningar, Teamet på Konferensbokarna i Norden AB

Vårt miljöarbete

Upptäck hur vi engagerar oss för att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi strävar efter att vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid genom att integrera principerna för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i alla våra verksamhetsområden. Utforska våra initiativ för att minska vår miljöpåverkan, främja social rättvisa och ekonomiskt välbefinnande samt uppmuntra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Tillsammans kan vi arbeta för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och skapa en mer rättvis och hållbar värld för framtida generationer.

Vår miljöpolicy

Grunden i vårt engagemang för en hållbar framtid är byggd på vår miljöpolicy. Vi på Konferensbokarna i Norden är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet inom konferensbranschen. Genom att följa bästa praxis inom miljöledning och hållbar utveckling strävar vi efter att vara en föredöme inom vår bransch.

Vårt engagemang

Vi stödjer WWF  i deras projekt för att Rädda Östersjön. Vi är stolta över att samarbeta med en av världens ledande organisationer för naturvård för att främja hållbarheten och bevara Östersjöns unika ekosystem. Genom våra gemensamma insatser strävar vi efter att minska miljöpåverkan och främja havets välbefinnande för framtida generationer. Bli en del av vår resa för en friskare och mer hållbar Östersjö.

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Hållbarhet


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se