Vårt engagemang

Vårt perspektiv på hållbarhet

Vårt engagemang

Som en del av vårt engagemang för hållbarhet och bevarande av våra hav stödjer Konferensbokarna WWFs arbete för att rädda Östersjön. Genom att bidra till WWFs projekt och sprida medvetenhet om Östersjöns utmaningar och möjligheter, strävar vi efter att vara en del av lösningen för att skapa en levande och hälsosam Östersjö för kommande generationer.

Rädda Östersjön

WWF, Världsnaturfonden, är en av världens ledande organisationer när det gäller att bevara och skydda våra hav och marina ekosystem. I sitt arbete för att rädda Östersjön fokuserar WWF på flera centrala områden, inklusive att bekämpa ohållbart fiske, skydda viktiga havsområden, minska övergödning och farliga utsläpp, förbättra sjöfartssäkerheten och minska oljeutsläppen.

Östersjön, ett av världens mest förorenade hav, står inför en rad utmaningar som hotar dess biologiska mångfald och ekosystemets välmående. Utsläpp, föroreningar och överfiske har under lång tid haft en negativ inverkan på Östersjöns hälsa, och det är nu viktigare än någonsin att agera för att vända denna negativa trend.

Genom att öka medvetenheten om de problem som Östersjön står inför, arbetar WWF för att engagera politiker och beslutsfattare i alla Östersjöländer. Genom att samarbeta över gränserna strävar de efter att skapa förändringar i beteenden och förhållningssätt som gynnar Östersjöns långsiktiga hälsa och överlevnad.

En av WWFs strategier är att lyfta fram goda exempel och positiva resultat från deras arbete för att visa att förändring är möjlig. Genom att visa på framsteg som ökande antal sillgrisslor, förbättrad sjöfartssäkerhet och återhämtningen av ålbeståndet efter ett utökat fiskestopp, visar WWF att det går att göra skillnad när vi arbetar tillsammans för att skydda och bevara våra hav.

Ett konkret exempel på WWFs arbete för att återuppliva Östersjön är projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”. WWF samarbetar med lokala aktörer i tre av Östersjöns kustregioner för att identifiera problem, restaurera viktiga livsmiljöer och främja en hållbar användning av havets resurser.

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Du har visat intresse för anläggningen Vårt engagemang


Vill du att vi förutom att plocka in denna offert presenterar fler liknande anläggningar?

Ja tack! Gärna fler baserat på:

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se

VAD ROLIGT ATT VI FÅR FÖRTROENDET ATT HJÄLPA ER!

Fyll i formuläret nedan så sammanställer vi inom några timmar kostnadsfritt ett antal offerter från anläggningar som stämmer överens med era specifika önskemål.

Kontakta oss

+46 8 98 46 00

info@konferensbokarna.se